Contact list
  •  captcha»
1998-  vznik firmy
 
2000 – 2001-  rekonštrukcia výrobnej haly
 
2002 – 2003-  rozšírenie strojového parku
 
2005-  certifikácia podľa ISO 9001
-  vybudovanie vlastnej prístupovej cesty, výstavba nových skladových priestorov
 
2006-  certifikácia podľa ISO/TS 16949
- dodávateľ pre elektrotechnický a  automobilový  priemysel
 
2007- modernizácia strojového parku
- 14 strojov, 68 zamestnancov
 
2008- výstavba nových skladových priestorov -2500 m2
- rozšírenie strojového parku
- 85 zamestnancov
 
2009- re-certifikácia ISO/TS
- VW Nominácia – Priamy dodávateľ
- 65 zamestnancov
 
2010 - 2011- orientácia na automobilový priemysel
- nový výrobok – zatrávňovacia doska EURA
- modernizácia infraštruktúry
 
2012- rozšírenie strojového parku
- výstavba nových skladových priestorov – 700 m2
- 83 zamestnancov


 


Tel.: +421 346 213 285          Fax.: 00421(0)34-621 32 85          e-mail: tp@thermoplastik.sk          GPS: 48.774254, 17.598790