Úspech v podnikaní predpokladáme len pri vysokej kvalite našej práce. 
Mať zavedený systém manažérstva kvality patrí medzi súčasné trendy a požiadavky zákazníkov, v automobilovom priemysle zvlášť. Thermoplastik s.r.o. má certifikovaný systém manažérstva kvality podľa požiadaviek EN ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016, ktorý je jedným z hlavných nástrojov vedenia spoločnosti pre napĺňanie našej vízie.
Certifikačnou spoločnosťou je spoločnosť TÜV NORD CERT GmbH.
Efektívnosť a účinnosť zavedeného systému je pravidelne preverovaná i zákazníckymi auditmi (VW AG, HMMC, Hanil E-Hwa Automotive, Fiat .)