Firma Thermoplastik,s.r.o vznikla v roku 1998. Od tejto doby prechádza spoločnosť neustálym rozvojom a modernizáciou. Hlavným zámerom bolo nadviazať na regionálnu tradíciu výroby plastových výrobkov. Základnou stratégiou firmy je špecializácia na veľké stroje pre spracovanie termoplastov technológiou vstrekovania.

Strategickým cieľom do budúcnosti je pokračovanie v nákupe moderných technológií a presadenie sa v oblasti výroby a montáže veľkých technických výliskov, hlavne v automobilovom a elektrotechnickom priemysle.

Cieľom firmy je neustály rozvoj vo všetkých oblastiach. Veľký dôraz a pozornosť kladieme na spokojnosť zákazníkov, na konkurencieschopnosť, na nové strojové vybavenie, nové technológie, inovácie, kvalitu, ekológiu, organizáciu a bezpečnosť práce, zdokonaľovanie výrobného procesu, a budovanie korektných medziľudských vzťahov .