• ochrana proti erózii
 • stabilné aj pri veľkej záťaži
 • pojazdné aj pre nákladné autá
 • ľahký transport
 • protišmyková úprava
 • jednoduchá a rýchla pokládka

Najväčšie výhody

 • obzvlášť nízka cena vďaka novej výrobnej technológii
 • veľkosť a veľmi nízka hmotnosť
 • výborný transfer vody po ploche
 • prerastanie trávy do susedných buniek vďaka mostovej štruktúre
 • jednoduchý transport, jednoduchá a rýchla pokládka vďaka formátu prispôsobenému europalete
 • jednoduchá zmena tvaru a formátu (rezaním, strihaním)
 • možnosť vytvorenia zavlažovacieho systému priamo pod doskami
 • vhodné aj pre betónovú výplň
 • väčšia stabilita a menej hlboké podložie pri použití geotextílie

Využitie zatrávňovacích dosiek:


Verejné plochy:

 • chodníky v parkoch
 • chodníky na cintorínoch
 • spevnenie okrajov ciest
 • násypy pri železničných koľajách
 • príjazdové cesty pre požiarnikov
 • pokrytie okruhu kmeňov stromov
 • pristávacie plochy pre vrtulníky
 • spevnenie brehov vodných tokov
 • cesty vo vlhkých biotopoch
 • cesty v CHKO

Šport a voľný čas:

 • plochy pre jazdenie na koni
 • golfové ihriská
 • okolie tenisových ihrísk
 • športové areály
 • areály na trávenie voľného času

Dom a záhrada:

 • chodníky v záhradách a dvoroch
 • cesty v záhradkárskych oblastiach
 • ​zazelenenie strešnych plôch
 • vytváranie a spevnenie terasovitých terénov

Pokládka

Pokládka zatrávňovacích dosiek EURA je rýchla a jednoduchá vďaka systému KLIK.
Pre pokládku zatrávňovacích dosiek je veľmi dôležité správne upravené podložie.
Existuje viacero spôsobov úpravy podložia a výplne dosiek. Najlepšie a najčastejšie používané podložie je rovnaké ako podložie pod zámkovú dlažbu. Je tvorené nosnou (hrubý štrk) a vyrovnávacou vrstvou (štrkodrva/štrkopiesok).
Pre lepšiu stabilitu a zmenšenie vrstvy podložia odporúčame použitie geotextílie.
Dosky sú pripravené aj na inštaláciu zavlažovacieho systému.
Dosky je možné taktiež naplniť betónom, čo je výhodné najmä pri vytváraní chodníkov uprostred zatrávnených plôch.
Ako     výplň je možné použiť aj štrk či kôru. Špeciálny spôsob pokládky si vyžadujú jazdecké plochy pre kone.
 

Podrobné postupy aplikácie rôznymi spôsobmi nájdete v technickom liste.